Okul Öncesi Eğitimi Abd

Program Hakkında

2016-2017 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Programına öğrenci alınmıştır. Eğitim süresi dört yıldır. Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride okul öncesi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Amaç

Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. Güncel, ulusal ve uluslararası Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak. Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek. Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek. En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek. Geliştirdiği programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek, başarılı öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek. Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili; çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim uygulama, eğitim programları hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak, geniş araştırma ve geliştirme olanaklarını kullanabilme ve aktif profesyonel liderlik özelliklerini kazandırmak.

Hedef

Ulusal ve uluslararası düzeyde Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmak. Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme pojelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.


DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ